Deze site is een initiatief van Bureau van Nierop te Riethoven, adviesbureau voor bosbouw en ecologie. Bij de contacten die dit bedrijf als professioneel beheerder heeft met veel particuliere boseigenaren bleek steeds weer behoefte te zijn aan een ‘ontmoetingsplaats’ voor kopers en verkopers. Er zijn websites die op deze behoefte inspelen door zelf als verkoper op te treden. De website bostekoop.nl geeft aan u echter de mogelijkheid om zelf als verkoper uw bos aan te bieden of de bemiddeling te laten doen.

Advies
Een ander punt waarin bostekoop.nl zich onderscheidt is, dat koper en verkoper professioneel advies kunnen inwinnen bij Bureau van Nierop.  Afhankelijk van uw wensen kan een offerte worden uitgebracht. We willen adviseren als onafhankelijk en onpartijdige deskundige. Naast advisering over de mogelijkheden van het bos, volgen wij de prijsontwikkeling van bosgrond in de regio.  Over de waardebepalende factoren van bosgrond, zoals bodemtype, grondwater en waarde van de houtvoorraad kunnen wij bij de prijsbepaling desgewenst advies geven. In het algemeen moet u er namelijk van uitgaan dat u grond koopt waarvoor de ruimtelijke bestemming als bos vrijwel onveranderlijk vastligt en dat u dus kiest voor houtvoorraad, hobby, natuur, recreatie of belegging.