Voorwaarden

Uitsluiting van aansprakelijkheid ten opzichte van koper en verkoper

De op de website bostekoop.nl weergegeven informatie blijft de verantwoordelijkheid van de verkoper van het betreffende bosperceel. Bostekoop.nl streeft naar weergave van correcte gegevens, maar kan geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden ten aanzien van die gegevens of de weergave van die gegevens aanvaarden.

Bostekoop.nl kan weigeren om tot plaatsing op de website over te gaan. Indien volledige betaling voor enige plaatsing werd gedaan door bijschrijving op de daartoe aangegeven bankrekening op het moment waarop bostekoop.nl weigert te plaatsen of herplaatsen, wordt dit bedrag teruggestort en wordt de opdracht als vervallen beschouwd.

Jouw verantwoordelijkheid