Privacy

De aan bostekoop.nl toegestuurde gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen door ons alleen gebruikt worden voor de verkoopbegeleiding of voor de advertentie op de website bostekoop.nl.

Het aanleveren van gegevens gebeurt per e-mail.