Mag ik zelf hout oogsten uit  mijn bos?

Ja, dat mag. Voor het dunnen van bomen hoeft geen vergunning te worden aangevraagd of melding te worden gedaan bij de overheid. Dat wordt anders als de bomen grotendeels worden verwijderd. Daarvoor moet een melding worden gedaan en het bos moet opnieuw worden ingeplant.Het zagen van bomen of groot onderhoud is wettelijk verboden in het broedseizoen tussen 15 maart en 15 juli.

Ben ik verplicht om het bos te beheren of onderhouden?

Het onderhouden van een bos is niet verplicht.

Mag ik bouwen of een hutje plaatsen in het bos?

Nee, in bossen mag niet worden gebouwd, tenzij er een bouwtitel op het bos is gevestigd. Op deze site komt dat niet voor. Een caravan plaatsen mag meestal wel als het tijdelijk is. Het is wel verstandig om het even na te vragen bij de gemeente (vraag ook naar het onderliggende beleidsdocument, want anders weigeren ze sowieso). Voor meer informatie over wat wel en niet mag kunt u het beste de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Deze zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wat komen er nog aan kosten bij?

U koopt het bos Kosten Koper, dat betekent dat u zelf op zoek moet gaan naar een notaris en de kosten voor de notaris moet betalen. Uit een onderzoek wat door ons is uitgevoerd in de Kempen is gebleken dat de goedkoopste notaris hiervoor circa € 600,= incl. BTW rekent. U hoeft dus in principe niet meer te betalen. Als u dan trotse boseigenaar bent kan het zijn dat het Waterschap enkele tientjes per jaar in rekening brengt voor de waterschapslasten. Sommige gemeentes heffen nog OZB op basis van een eigen waardering.

Wat is mijn bos waard?

Bij koop en verkoop van bos gebeurt het niet zelden, dat de houtwaarde van uw bosbezit verrassend hoger uitvalt dan wordt gedacht. Het blijkt de laatste jaren door de hogere houtprijzen zelfs de belangrijkste waardebepalende factor van het bosbezit te zijn.

Als u achteraf niet (onaangenaam) verrast wilt worden, kunt u de houtvoorraad laten meten en een houtprijstaxatie laten uitvoeren op basis van de actuele marktprijzen. Bureau van Nierop te Riethoven kan een onafhankelijk advies uitbrengen.
Informeer eens : 0497-535400

Is een bos geschikt als beleggingsobject?

Als beleggingsobject is bos vooral geschikt wanneer u geen hoge eisen aan rendement stelt en het plezier van een eigen bezit bij u op de eerste plaats komt. Soms zijn bospercelen door hun ligging, bodem, hun houtvoorraad of andere factoren wel geschikt als geldbelegging. Dit kunt u als koper of als verkoper vooraf laten vaststellen. Want, niet zelden werd de vraagprijs van een perceel grotendeels direct ‘terugverdiend’ door de waarde van het hout dat geoogst kon worden. De meeste bospercelen echter worden gekocht om het bezit.

Redenen om een bos te kopen:

  • U ’investeert’ in bos als u graag een plaatsje ‘buiten’ voor uzelf heeft of als u de kinderen een vertrouwde ruimte wilt bieden om te ravotten en spelen.
  • U zoekt een bezit dat belastingvrij vermogen is.
  • U houdt van het bos met zijn mooie van flora en fauna.
  • U zoekt een bezit dat geen zware verplichtingen meebrengt (tijd en aandacht, onderhoud).
  • U wilt een hobby die geen grote kosten met zich meebrengt en bij verkoop minimaal dezelfde en waarschijnlijk een hogere prijs opbrengt.

Links

Voor meer informatie over het SNL subsidiestelsel voor bos en natuur : www.portaalnatuurenlandschap.nl

Voor boseigenaren
: Stichting bosbeheer helden e.o.

: Stichting Steunpunt boseigenaren

: Ingenieursbureau van Nierop