Wat is mijn bos waard?

Bij koop en verkoop van bos gebeurt het niet zelden dat de houtwaarde van je bosbezit verrassend hoger uitvalt dan wordt gedacht. Het blijkt de laatste jaren door de hogere houtprijzen zelfs de belangrijkste waardebepalende factor van het bosbezit te zijn.

Als je achteraf niet (onaangenaam) verrast wilt worden, kun je de houtvoorraad laten meten en een houtprijstaxatie laten uitvoeren op basis van de actuele marktprijzen. Bureau van Nierop te Riethoven kan een onafhankelijk advies uitbrengen. Informeer eens via info@bostekoop.nl .