Is een bos geschikt als beleggingsobject?

Bossen zijn als bezit vrijgesteld in box 3 van de Belastingdienst, waardoor er geen vermogensbelasting op bosgrond wordt geheven. Hierdoor zijn ze voor veel mensen interessant als beleggingsobject. Het brengt immers meer op dan de huidige rente die een bank bied. Veel bospercelen bieden daarnaast ook inkomen uit subsidie en uit de verkoop van hout. De ligging, de bodem, de houtvoorraad, het houtsortiment of de houtkwaliteit zijn factoren die de hoogte van deze mogelijke inkomsten bepalen. Het is verstandig om dit, als dat van belang is voor de aankoop, vooraf te laten vaststellen. Bostekoop kan hierbij assisteren op offertebasis.