Is een bos geschikt als beleggingsobject?

Als beleggingsobject is bosgrond vooral geschikt wanneer je geen hoge eisen aan rendement stelt en het plezier van een eigen bezit bij jou op de eerste plaats komt. Soms zijn bospercelen door hun ligging, bodem, houtvoorraad of andere factoren wel geschikt als geldbelegging. Dit kun je als koper of verkoper vooraf laten vaststellen. Want, niet zelden wordt de vraagprijs van een perceel grotendeels direct 'terugverdiend' door de waarde van het hout dat geoogst kon worden. De meeste bospercelen worden echter gekocht om het bezit.