Bijkomende kosten

Je koopt het bos 'kosten koper', dat betekent dat je zelf op zoek moet gaan naar een notaris en de kosten voor de notaris moet betalen. Uit een onderzoek dat door ons is uitgevoerd in de Kempen is gebleken dat de goedkoopste notaris hiervoor circa € 600,- incl. BTW rekent. Je hoeft dus in principe niet meer te betalen. Als je dan trotse boseigenaar bent, kan het zijn dat het waterschap enkele tientjes per jaar in rekening brengt voor de waterschapslasten. Sommige gemeentes heffen nog ozb (onroerendezaakbelasting) op basis van de woz-waarde.